सम्पर्क

केन्द्रीय कार्यालयः 
मिलनचोक, धनगढी-३, कैलाली.
फोन नम्बर: ०९१ – ४१७५७९
शाखा कार्यालय :
पुनर्वास नगरपालिका-३, आइ.बी.आर.डी.
फोन नम्बर: ०९९ – ४२००६० 
विज्ञापन गर्नु परेमा : 
ईमेल: hellopunarwas15@gmail.com
फोन नम्बर: ०९१ – ४१७५७९
तपाईको कुनै सल्लाह, सुझाब अथवा गुनासाहरु छन भने पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ ।