सम्पर्क

केन्द्रीय कार्यालयः 
केन्द्रीय कार्यालयः धनगढी-३, कैलाली, मिलनचोक
०९१ -४१७५७९ /९८४८७४२६२०/९८०६४२९०२०
विज्ञापन गर्नु परेमा : 
ईमेल: hellopunarwas15@gmail.com
फोन नम्बर: ०९१ – ४१७५७९
तपाईको कुनै सल्लाह, सुझाब अथवा गुनासाहरु छन भने पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ ।
ads-480-38