आजको दृश्य

कञ्चनपुरमा म्यादी प्रहरी छनोट प्रक्रियाको प्रथम चरणमा प्रहरी उपरिक्षक प्रकास चन्द निरिक्षण गर्दै र प्रथम चरण समाप्ती ।

Facebook Comments
Down to post ads-480-38

Comments are closed.